מאה שנות קיבוץ
סיפורה של התנועה הקיבוצית
בהוצאת קורדינטה - מיפוי והוצאה לאור
תל אביב 2010
עמוד 338
תאריכים חשובים בתולדות הקיבוץ
בתוך