מסמכים מעניינים מתוך הארכיון שלנו
הקליקו על הכותרת כדי לקרוא במסמך
ארבעים שנות התיישבות בהר - יצחק בן-אברהם - 1964
סיכום
כל הזכויות שמורות לארכיון קרית ענבים©
מותר לצטט חומר בציון המקור 
ליומנים
תודות לד"ר יוסי שפנייר
סיכום שלושים שנות התיישבות בהר - יצחק בן אברהם 1950