מ-48 מדינות שונות
בהצלחה לנו ל100 השנים הבאות
הגענו ל100.000 מבקרים
מאז שנת 1998
100.000 visitors since 1998        from 48 countries
ספר הביכורים של בת הקיבוץ אורית   כחילה-זוהר
אפשר לרכוש
oritaart@gmail.com
.מ-48 מדינות
בתם של עליזה ומיכיק שפירא