בית הקברות הצבאי
Details  in HEBREW
קיבוץ קרית ענבים
Kiryat Anavim Military Cemetery
2
עמיאל (עמי) רוז'נסקי בן פניה וגרשון  נולד ברחובות 
נפל בקרב על הרדאר י"ז אייר תש"ח בן 24 במותו

סימן-טוב מזרחי   בן ג'וליה וסאלח   נולד בירושלים
16 נפל בקרב על קרית ענבים י"ט אייר תש"ח בן

משה (מוישלה) חרש  בן רחל וניסן  נולד ברחובות
נפל בקרב על הרדאר  כ"ב אייר תש"ח בן 19


Amial (Ami) Rozansky- son of Fania & Gershon 
  Born in Rehovott-    Fell in action at the Radar 17 Iyar Tashach
  At the age of 24
           
(Dudel) David Leib Stern- son of Gitl & Dov  
Born in Romania- Came to Israel     Tashaz
Fell in action at the Radar 16 Iyar Tashach
  At the age of 21
              
Siman-Tov Mizrahi- son of Julia & Salah 
  Born in Jerusalem -   Fell in action at Kiryat Anavim
19 Iyar  Tashach    At the age of 16
          
Moshe Musa  Heresh- son of Rachel & Nissan 
  Born in Rehovott -  Fell in action at the Radar 22 Iyar Tashach 
  At the age of 19
            
Arie (Leon) Elkalai- son of Linda & Josef Hacohen 
  Born in Bulgaria-   came to Israel Tashah 
Fell in action at the Radar 22 Iyar Tashach
  At the age of 21
              
Meir (Irik) Harichbi- son of Haya & Zedciyahu 
Born in Tel Aviv - Fell in action at the Radar 24 Iyar Tashach 
  At the age of 20
               
Yizhak Franco- son of Ester & Moshe 
Born in Tel Aviv - Fell in action at the Radar 23 Iyar Tashach
At the age of 17
                  
Zvi (Herman) Shiyovitz- son of Frida & Shlomo
  Born in Germany- came to Israel Tartzat  
Fell in action at Beit-Mahsir    4 Iyar Tashach 
  At the age of 25
         
Zvi Zeev (Luzi) Meir- son of Rachel & Avraham Yizhak 
Born in Romania-  came to Israel Tashach 
Fell in action at Shaar Hagay 2 Syvan Tashach
  At the age of 18
          
Yizhak Jaacobi- son of Dvora & Benyamin
  Born in Persia- came to Israel -  Taratz 
  Fell in action on the way to Jerusalem  2 Syvan Tashach
At the age of 35
           
Yehuda Sharabi- son of Naomi & Gvir
Born in Yemen- came to Israel -  Tashad -
Fell in action on the way to Jerusalem 2 Syvan Tashach
  At the age of 16
              
Amos Ben Arie (Lapin)- son of Bella & Arie
Born in Tel Josef -  Fell in action on the way to Jerusalem
2 Syvan Tashach   At the age of 21
                
Joseph Weiss- son of Elke & Israel Isser
Born in Hungary-    came to Israel Tashav 
Fell in action at Kiryat Anavim   3 Syvan Tashach
At the age of 25
             
  Zeharya Moshe- son of Shemaya & Shalom
  Born in Yemen-  came to Israel Tashag  
Fell in action at Kiryat Anavim 3 Syvan Tashach
At the age of 18
                 
Yizhak Cohen- son of Mazal Silbum 
Born in Turkey-   came to Israel Tashab 
Fell in action at Kiryat Anavim  3 Syvan Tashach 
  At the age of 21
                 
Shmuel Dobo- son of Lilla & Jacob
Born in Hungary-  came to Israel Tashaz
Fell in action at Kiryat Anavim   3 Syvan Tashach
At the age of 20
            
Yedidia Havkin- son of Rivka & Natan Ben-Zion
  Born in Germany-  came to Israel Tarpag 
Fell in action at Kiryat Anavim  4 Syvan Tashach
At the age of 44
            
Shlomo (Samuel) Bahar- son of Rachel & Aaron
Born in Egypt-  came to Israel Tarzag 
Fell in action at Kiryat Anavim   4 Syvan Tashach
  At the age of 30
         
  Shmuel (Molik) Nipomanishchi- son of Lea & Abba
  Born in Tel Aviv -  Fell in action at Kiryat Anavim 4 Syvan Tashach
  At the age of 18
               
Mordechai Adas- son of Bolissa & Aaron
  Born in Syria- - came to Israel Tashad
Fell in action at Kiryat Anavim  5 Syvan Tashach
  At the age of 22

דוד לייב שטרן בן גיטל ודב נולד ברומניה  עלה תש"ז
21 נפל בקרב  על הרדאר ט"ז אייר תש"ח בן 

אריה (ליאון) אלקלעי בן לינדה ויוסף הכהן נולד בבולגריה   עלה תש"ה  
21  נפל בקרב על הרדאר כ"ב אייר תש"ח - בן  

מאיר (אירי) הרכבי  בן חיה וצדקיהו נולד בתל אביב
20 נפל בקרב על הרדאר כ"ד אייר תש"ח בן

יצחק פרנקו  בן אסתר ומשה  נולד בתל אביב
17 נפל בקרב על הרדאר כ"ג אייר תש"ח בן

צבי (הרמן) שיוביץ'   בן פרידה ושלמה  נולד בגרמניה  עלה  תרצ"ט
25 נפל בקרב על בית מחסיר ד' אייר תש"ח - בן

צבי -זאב (לוצ'י) מאיר בן רחל ואברהם יצחק  נולד ברומניה  עלה תש"ח
18 נפל בקרב על שער הגאי ב סיוון תש"ח בן

יצחק יעקבי  בן דבורה ובנימין -נולד בפרס   עלה תר"ץ
35  נפל בקרב בדרך לירושלים ב' סיוון תש"ח  בן

יהודה שרעבי בן נעמי וגביר  נולד בתימן  עלה תש"ד
21 נפל בקרב בדרך לירושלים ב' סיוון תש"ח בן

עמוס בן אריה (לפין)  בן בלה ואריה  נולד בתל יוסף
21  נפל בקרב בדרך לירושלים י ' סיוון תש"ח  בן

יוסף וייס בן אלקה וישראל איסר נולד בהונגריה  עלה-תש"ו
25 נפל בקרב קרית ענבים ג' סיוון תש"ח  בן

זכריה משה בן שמעיה ושלום  נולד בתימן עלה תש"ג 
18  נפל בקרב קרית ענבים  ג' סיוון תש"ח  בן

יצחק כהן  בן מזל  טוב סילבום  נולד בתורכיה  עלה תש"ב
21 נפל בקרב קרית ענבים ג' סיוון תש”ח בן

שמואל דובו  בן לילה ויעקב  נולד בהונגריה  עלה תש"ז
20  נפל בקרב קרית ענבים ג' סיוון תש"ח בן

ידידיה (עדי) חבקין  בן רבקה ונתן בן ציון  נולד בגרמניה עלה  תרפ"ג
נפל בקרב קרית ענבים ד'  סיוון תש"ח  בן 44

שלמה (שמואל)בכר בן רחל ואהרון נולד במצרים עלה  תרצ"ג
נפל בקרב קרית ענבים ד' סיוון תש"ח בן

שמואל (מוליק) ניפומנישצ'י בן לאה ואבא  נולד בתל אביב
18 נפל בקרב קרית ענבים ד' סיוון תש"ח בן

מורדכי עדס  בן בוליסה ואהרון נולד בסוריה עלה תש"ד
22 נפל בקרב קרית ענבים ה' סיוון תש"ח  בן

HOME
HOME
להורדת קובץ רשימת השמות הקליקו
פרוט קורות חיים של כל חלל באתר משרד הבטחון
2