מכבסה
02 - 5348633
02 - 5348879
לפרטים התקשרו לאילנה