Articles about Kiryat Anavim
Judy Lash- Balint : The Road to Jerusalem
המאבק על הדרך לירושלים 1948
חיים ארלוזורוב כותב ביומנו
בשנת 1932  באתר פרויקט בן - יהודה
שרה ישראלי בין מדליקי המשואה בערב יום השואה
האזינו למירה שפיגל באתר
קבוצת נוער מעדן שהגיעה עלינו בשנת 1949
ספר מסעות בארץ הקודש 1925
תמונה של יונה פנחסי ואברהם קריתי
על מנחם חקלאי באציקלופדיה
לחלוצי היישוב ובוניו
על אפרים בן-חיים באנציקלופדיה
לחלוצי היישוב ובוניו
על מאיר מנדל באנציקלופדיה
לחלוצי היישוב ובוניו
על נתן קריתי - אזכרה במלאת 50 למותו - ניר מן ב
חוברת זכרון
NEXT PAGE
על בית הקברות והאנדרטה-בבלוג של מיכאל יעקובסון
קתדרה
על רכישת הקרקעות של קרית ענבים
מס' 62
מחקר של יוסף גלס בכתב העת
הסוכנות היהודית-המחלקה לחינוך
על
קרית ענבים-גיאוגרפיה ישובית של משק הררי
האוניברסיטה העברית-ירושלים 1970
גרשון שמיר
ד"ר יעל ויילר ישראל - ספר החיים של קרית ענבים
ד"ר יעל ויילר ישראל
חבורתיות של חברי קיבוץ ולוחמים
אביבה אופז עו. ספר החיים  -יומנה של קבוצת קריית ענבים, יד בן-צבי 2001
זאב ענר עו.סיפורי קיבוצים, משרד הבטחון 1998
המתנחלים בהר
דובי זכאי-מעריב "בשבילי ההיסטוריה"
ובדמם הבוקר יעלה
כתב עת אריאל
מלכודת בקופסה
סיפורה של משפחה מברלין 1936 - 1942
צבי ישראלי
מכתבים מספרים
משפחות וינברגר וגבירץ מפולין ומישראל 1935 - 1950
יואב נרדי
מאופל לאור
צבי זוהר
אלי שילר
,בית הקברות הצבאי בקרית ענבים
2003
האגרונום אטינגר - ספר חדש יצא לאור בעיר הולדתו ניקולייב
העטיפההקדשה לארכיון קרית ענבים
עיתון קול הפסגה
יהודה סלוא
סלוצקי
אש בהרים
תיאור קרית ענבים בתקופת הפלמח
Baron Tibbau in The Palestine Bulletin 24/12/1926
על שלום אלטמן באנציקלופדיה
לחלוצי היישוב ובוניו
עיתון קול הפסגה
על אטינגר
עיתון קול הפסגה
חיים גורי
ג'וני - השיר שנכתב לזכר גדעון פלאי
על גדעון והשיר
אלעד זרט על השיר בידיעות אחרונות
בבלוג הספריה לאומית על אותו שיר
שלמה בר-שביט
זכרונות ילדות בקרית ענבים
מאמר של ד"ר יוסי שפנייר בעיתון קול הפסגה על הקייטנות
הרב קוק וקרית ענבים
אברהם בן-נריה ותולדות הדבש בארץ
על ייסוד מעלה החמישה
לקריאה נוספת
מחקרים ומאמרים על קרית ענבים
ספר חדש על גדעון פלאי בן הקבוצה
בעריכת אלי שילר  הוצאת ספרים אריאל ירושלים   חברים מספרים על ג'מי
ישראל רוזנסון ויוסי שפנייר
קרית ענבים-שורשם בסלע על אם הדרך
כרמל-ירושלים