כרם - בשותפות עם יקבי ברקן
Mei Harei Yehuda - Water projects
Main Branches
אגודת
כתובת דואר: קיבוץ קרית ענבים

Snail Mail
Kibbutz Kiryat Anavim
9083300     ISRAEL

Main phone 02-5348621
Main mail: mt@kanavim.com
קיבוץ קרית ענבים מסווג כקיבוץ מתחדש
שם האגודה: קרית ענבים קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע"מ
נרשם ככך ע"י רשם האגודות השיתופיות  2011
היום הקובע לצורך השייוך 17.2.2006
mt@kanavim.com
klita.k.k.a@gmail.com
ועדת קליטה
מורה דרך מקצועי מזה 20 שנה -
Eldad - Computer services
מיקוד: 9083300
מזכירות טכנית
02 - 5348621
Professional   guide    Shay Baitner

K.A. Archive
ארכיון ומנהלת האתר
ענפים ויזמויות
על הקיבוץ
נקודות ציון בחיי המשק
עד 2010
NEXT PAGE
Coop Kiryat Anavim
To all beginnings
NEXT PAGE
להתחלה - למייסדים
סטודיו לקרמיקה