ריקודי שנות השישים
כרם - בשותפות עם יקבי ברקן
Mei Harei Yehuda - Water projects

Anavid -Insulation Products Factory
Moadon "Hagefen" - Fridays night club
Main Branches
אגודת
כתובת דואר: קיבוץ קרית ענבים

Snail Mail
Kibbutz Kiryat Anavim
9083300     ISRAEL
Main phone 02-5348621
mt@kanavim.com
על ארועים ותאריכים בחיי המשק קראו כאן
קיבוץ קרית ענבים מסווג כקיבוץ מתחדש
שם האגודה: קרית ענבים קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע"מ
נרשם ככך ע"י רשם האגודות השיתופיות  2011
היום הקובע לצורך השייוך 17.2.2006
מפת האיזור
ABOUT US
mt@kanavim.com
ka_mazkir@kanavim.com
מזכיר
klita.k.k.a@gmail.com
ועדת קליטה
נוי
שרותי מכבסה
מורה דרך מקצועי מזה 20 שנה -
ענפים פעילים
סטודיו לאמנות
Gardener - Ziva
Eldad - Computer services
Laundry - Ilana
מיקוד: 9083300
מזכירות טכנית
02 - 5348621
Professional guide Shay Baitner

פרטים עלינו
K.A. Archive
ארכיון ומנהלת האתר