תמונות מבית הקברות בקרית ענבים
Kiryat Anavim Cemetery
באדיבת דר' יוסי שפנייר
       כתבה מעניינת על בית הקברות